Eksperci Centrum Stosunków Międzynarodowych przeprowadzili badanie wśród Polaków w Wielkiej Brytanii w celu zdobycia wiedzy na temat ich poczucia przynależności do ojczyzny. Wnioski zostały opublikowane w raporcie, który pomoże Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP w opracowywaniu działań skierowanych do Polonii z ostatniej fali emigracji. Z najciekawszych wypowiedzi zmontowano klipy filmowe, składające się na zbiorowy portret polskiej społeczności na Wyspach.

Polacy w Wielkiej Brytanii stanowią najliczniejszą grupę emigrantów. Można założyć, że włącznie z rezydentami jest to około miliona osób. Według brytyjskiego urzędu statystycznego, polski jest dziś drugim językiem na wyspach, a Polacy stanowią – po Hindusach – drugą co do wielkości mniejszość narodową w UK. W dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do UE, a także – otwarcia granic Zjednoczonego Królestwa dla pracowników z Polski, Centrum Stosunków Międzynarodowych przeprowadziło wśród Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004 badanie jakościowe, mające na celu zdobycie wiedzy na temat poczucia przynależności rodaków do kraju ojczystego oraz ocenę gotowości powrotu do Polski. Wnioski i rekomendacje z badania posłużą Ministerstwu Spraw Zagranicznych w opracowywaniu działań skierowanych do Polaków, którzy wyjechali do UE w ostatniej fali emigracji. Profile uczestników badania, wraz ze zdjęciami i krótkim opisem, zostały umieszczone na stronie www projektu, uruchomionej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (adres poniżej). Z najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych wypowiedzi (zarejestrowanych cyfrowo) zostały zmontowane klipy filmowe, które zamieszczone zostały na YouTube i Facebooku, włączając projekt w świat mediów społecznościowych. W trakcie trwania projektu prowadzone były działania PR wśród dziennikarzy mediów polonijnych. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu MSZ WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2014 r.

Więcej na temat projektu można przeczytać na dedykowanej stronie:  http://wherearewenow.csm.org.pl/
 

Wypowiedzi uczestników badania:  https://www.youtube.com/watch?v=IvBIJcrWXMw&list=PL32SQy7wQpC-s8upED3kifMyAL-k39xpo&noredirect=1

Pobierz raport: http://wherearewenow.csm.org.pl/Raport_Where_are_we_now.pdf