Projekt CSM, realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera jest adresowany do przedstawicieli młodego pokolenia, przede wszystkim działaczy politycznych i pracowników organizacji pozarządowych oraz think tanków. Podczas warsztatów z „political fiction”, zorganizowanych w Pałacu na Wodzie w Łazienkach 16 czerwca 2016 roku dyskutowano o przyszłości świata i Unii Europejskiej, stosunkach między państwami a także relacji państwo-obywatel. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Salvatore Babones, amerykański socjolog gospodarczy, badacz współczesnego zachodu i Azji. Najważniejsze wątki dyskusji zostały opisane w pisemnym podsumowaniu.

{phocadownload view=file|id=797|target=s}

debatamlodych debatamlodych 1debatamlodych 2debatamlodych 3debatamlodych 4 CSM zaproszenie KAS Mlodzi