Krystyna Iglicka 'PAŃSTWO: MIĘDZY DEMOGRAFIĄ A GOSPODARKĄ. Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek pracy’. Analiza ta wygłoszona została w WSHiP im. R. Lazarskiego 29 listopada br na 4-tym seminarium 'Sytuacja demograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego’ w ramach cyklu poświęconego aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej Polski.

Udostepniamy analizę Krystyny Iglickiej ’PAŃSTWO: MIĘDZY DEMOGRAFIĄ A GOSPODARKĄ. Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek pracy’. Analiza ta wygloszona została w WSHiP im. R. Lazarskiego 29 listopada br na 4-tym seminarium 'Sytuacja demograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego’ w ramach cyklu poświęconego aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej Polski.

Pliki: