Lunch roboczy z dziennikarzami nt. CCS

5 listopada 2008 odbył się lunch roboczy w wąskim gronie specjalistów i dziennikarzy poświęcony tematom wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage, CCS) oraz działań UE skierowanych na rozwój i wdrożenie tej technologii.

Spotkanie poprowadzili specialiści w zakresie CCS: Paal Frisvold, Prezes Fundacji Bellona Europa, oraz Eivind Hoff Dyrektor Fundacji Bellona Europa, dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Jacek Piekacz, Przewodniczący Komitetu Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych, Dyrektor ds. współpracy z UE Vattenfall Heat Poland oraz dr Jan Lubaś, Kierownik Oddziału Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie. W rozmowie udział wzięli redakotrzy: Andrzej Jonas z „The Warsaw Voice”, Rafał Zasuń z „Gazety Wyborczej”,  Magdalena Kozmana z „Rzeczpospolitej”, Magdalena Przysławska z „Polska The Times”, oraz Łukasz Wójcik z „Przekroju”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Bellona.

Prezentacje:

  • Paal Frisvold (PDF)
  • Jacek Piekacz (PDF)
  • Jan Lubaś (PDF)

Pliki: