Poland and Czech Republic – Fields of Cooperation

W dniach 9-10 listopada 2009 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych przy wsparciu Ministra Spraw Zagranicznych RP zorganizowało seminarium polsko-czeskie, zatytułowane „Poland and Czech Republic – Fields of Cooperation”.

W seminarium wzięli udział między innymi Minister Tomas Pojar – Pierwszy wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Ambasador  Republiki Czeskiej w Polsce Pan Jan Sechter oraz Maciej Woźniak – główny doradca premiera ds. bezpieczeństwa energetycznego.
W trakcie seminarium podjęto zagadnienia relacji polsko-czeskich oraz stosunków z krajami regionu. Rozmawiano także o głównych wyzwaniach aktualnej polityki bezpieczeństwa, omówiono zagadnienia współpracy w ramach UE a także w współpracy w kwestiach energetycznych.
Rekomendacje ze spotkania oraz publikacja ukażą się wkrótce na naszej stronie.