Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie UE i NATO – szanse i zagrożenia 2000

MSZ (Departament Promocji)