Seminarium podsumowujące realizację projektu iMAP – Mapa Inicjatyw Integracyjnych w Polsce

17 czerwca w CSM odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu iMAP – Mapa Inicjatyw Integracyjnych w Polsce. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników projektu oraz dyskusja na temat przyszłości polityki integracyjnej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy.

Program seminarium:

Strona projektu iMAP: