Bartłomiej Nowak w Pulsie Biznesu: „Europejskie wyznanie wiary”

Unii Europejskiej bez wątpienia potrzeba optymizmu i dobrze, że polski rząd tak do tego podchodzi. Tylko, że nie zastąpi on dyskusji o zasadniczych problemach UE (…) Grecja Peryklesa jest ważną wartością. Ale Grecja niewypłacalna – koszmarem zbyt realnym.