Obszerne sprawozdanie z wykładu prof.Krystyny Iglickiej zamieszczone zostało w brytyjskiej prasie polonijnej.