Ta strona korzysta z plików cookie.

Seminarium: Lizbona – Dublin – Warszawa

22 sierpnia 2008
Wydarzenia

22 sierpnia 2008 roku w Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyło się seminarium Lizbona – Dublin – Warszawa. Polska polityka zagraniczna a ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego z udziałem Piotra Macieja Kaczyńskiego (Centre for European Policy Studies w Brukseli). Dyskusję poprowadził Eugeniusz Smolar, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Piotr Maciej Kaczyński – Research Fellow (badacz) w Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) w Brukseli, czołowym think tanku unijnym, gdzie zajmuje się głównie reformą instytucjonalną UE. Wcześciej przez trzy lata w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, gdzie był analitykiem i badaczem w programie europejskim ISP. Absolwent Kolegium Europejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze obejmują (1) polityczną integracją UE, w tym reformę traktatową; oraz (2) polityki zagraniczne i zewnętrzne UE i jej państw członkowskich, w tym stosunki UE-USA, UE-Rosja oraz politykę sąsiedztwa UE. Piotr Maciej Kaczyński jest także członkiem stowarzyszonym Zarządu France-Pologne pour l’Europe, a także członkiem rad doradczych Community of Democratic Countries Youth Forum oraz programu Great Decisions na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Wilmington. Wykłada gościnnie na Uniwersytecie w Gandawie.
Autor około 40 artykułów. Ważniejsze publikacje to: “The European Commission after Enlargement: Does More Add Up to Less?” (2008, współautor), “Polska polityka zagraniczna 2005-2007: co po konsensie?” (2008, autor), “Assisting Negotiated Transition to Democracy: Lessons from Poland 1980-1999” (2006, współautor) oraz “Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych” (2005, współredaktor).

Spotkanie realizowane w ramach projektu Monitoringu Polskiej Polityki Zagranicznej, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Pliki: