Wyniki badania polskiej opinii publicznej

Centrum Stosunków Międzynarodowych udostępnia prezentację multimedialną zawierającą wyniki badania polskiej opinii publicznej na temat rozmieszczenia w naszym kraju elementu tarczy antyrakietowej. Badanie przeprowadzono na zlecenie amerykańskiej organizacji pozarządowej Missile Defense Advocacy Alliance.

Centrum Stosunków Międzynarodowych udostępnia prezentację multimedialną zawierającą wyniki badania polskiej opinii publicznej na temat rozmieszczenia w naszym kraju elementu tarczy antyrakietowej. Badanie przeprowadzono na zlecenie amerykańskiej organizacji pozarządowej Missile Defense Advocacy Alliance.

MDAA

Pliki: