Publikacja: Jak rozmawiać z Niemcami

Ukazała się książka pt. „Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu” autorstwa dr Kazimierza Wóycickiego i dr Waldemara Czachura.

Teza publikacji bazuje na przekonaniu, iż zarówno Polska jak i Niemcy popełniają błąd w percepcji siebie samego i partnera. Wzorzec postrzegania i pisania o sobie i kraju sąsiedzkim jest jeszcze w dużej mierze uwięziony w XIX wiecznych schematach.

Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski i Niemiec zmieniają się, a zmiany są korzystnym momentem, by na nowo formułować pytania i szukać nowych odpowiedzi. Dlatego autorzy koncentrują się na następujących pytaniach: czego Polska powinna chcieć od Niemiec, czego powinna chcieć w Brukseli, w gospodarce i energetyce, w polityce bezpieczeństwa i w polityce wschodniej, na pograniczu i w budowaniu europejskiej narracji historycznej.

Książka kierowana jest zarówno do polskich posłów, pracowników administracji rządowej i samorządowej jak i do świata akademickiego oraz publicystycznego. Nawołuje ona do większej asertywności w rozmowach z Niemcami i proponuje konkretne wskazówkami działania, które skorelowane są geopolitycznymi interesami Polski.

Publikacja powstała w Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

O książce napisali:

Otrzymaliśmy książkę ważną i potrzebną. Autorzy w sposób kompetentny odpowiadają na postawione w tytule pytanie: Jak rozmawiać z Niemcami? Wyjaśniają też istotę trudności w prowadzeniu polsko-niemieckiego dialogu. Kazimierz Wóycicki i Waldemar Czachur zaprezentowali rzadko spotykaną w polskim piśmiennictwie kulturę polityczną i zdolność do przedstawiania spraw trudnych i złożonych w sposób otwarty, prosty i przystępny. Sprawy drażliwe i bolesne nazywają własnymi imionami. Unikają obiegowych stereotypów. Uczą, jak rozmawiać z Niemcami – bez kompleksów i z szacunkiem dla partnera. Jest to swoisty podręcznik, który można polecić jako obowiązkową lekturę dla dyplomatów i dziennikarzy oraz tych wszystkich, którzy stykają się z Niemcami w swojej aktywności politycznej, gospodarczej, społecznej i w codziennym życiu.
Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
były Minister Spraw Zagranicznych RP

Książka zachęca do dyskusji przede wszystkim dlatego, że pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI wieku – demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. Gatunek to u nas niestety rzadki, gdyż stosunki z Niemcami wciąż postrzegane są przez pryzmat historii – a nie wspólnoty problemów społeczeństw postindustrialnych, składających się w Europie na system naczyń połączonych.
Książka prowokuje do rewizji praw obiegowych, skłania do refleksji nad polskim miejscem w Unii i świecie. Powinni ją przeczytać zarówno samorządowcy na zachodzie Polski jak i politycy w Warszawie.
Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
Uniwersytet Warszawski

Niniejsza książka to bardzo autorskie, czasem zadziorne i ostre spojrzenie na kontakty polsko-niemieckie. […]Ta praca przełamuje jednak stereotypy, odchodzi od napuszonego stylu częstego w polsko-niemieckich opracowaniach, jest żywa i inspirująca a jednocześnie bardzo merytoryczna.
Po tej lekturze nie można będzie zasłonić się niewiedzą, można natomiast mieć różne spojrzenie na przeszłość i przyszłość, niekoniecznie ją negocjując za każdym razem, ale dyskutując o wartościach stojących u podstaw wzajemnych relacji.
Prof. dr hab. Irena Lipowicz
Współprzewodnicząca Forum Polsko-Niemieckiego
Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej