Obecny stan zatrudnienia Polaków w instytucjach i agencjach UE, mimo oczywistego wzrostu przez 11 lat członkostwa, w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Polskim celem powinno być osiągnięcie poziomu zbliżonej do nas pod względem ludnościowym Hiszpanii, która posiada w Komisji Europejskiej o jedną trzecią więcej urzędników na merytorycznych stanowiskach administratorów. Najistotniejsze wydaje się – oprócz wzmocnienia wysiłków polskiego rządu – dotarcie do jak największej liczby osób potencjalnie zainteresowanych pracą urzędnika – pisze Tomasz Rados, Prezes Stowarzyszenia Network PL, w komentarzu CSM „Polacy w instytucjach UE: diagnoza i perspektywy”.

Konieczne jest, aby w ramach strategii zatrudnienia Polaków w instytucjach Unii Europejskiej, obok szczególnie do tej pory wspieranych najwyższych i najbardziej eksponowanych stanowisk, równie mocno promowane było wzmocnienie polskiej reprezentacji w ramach kadry kierowniczej średniego szczebla – dodaje Rados.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] „Polacy w instytucjach UE: diagnoza i perspektywy” – komentarz CSM