Forum Bałkańskie w Stambule z udziałem Prezesa CSM

Kryzys migracyjny to dziś najważniejsze wyzwanie dla Europy. Bałkany – jeden głównych szlaków, który obierają imigranci – są bezpośrednio wciągnięte w ten problem, a stanowiska poszczególnych państw mają kluczowe znaczenie dla opanowania sytuacji na kontynencie. Współpraca instytucji pozarządowych może pomóc lepiej się rozumieć i znaleźć wyjście z sytuacji – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas dyskusji w ramach Global Civil Diplomacy Forum w Stambule. W roboczym spotkaniu think tanków, prowadzonym przez ambasadora Murata Bilhana, wzięli także udział przedstawiciele Bułgarii, Macedonii, Albanii, Serbii i Turcji.