„Kiedy Zachód przestał interesować się Białorusią, Rosja zapragnęła wcielić w życie ideę głębszej integracji z tym krajem” – Bartłomiej Nowak, ekspert CSM