„Należy raczej mówić o zarządzie niż „rządzie”. Należące do Unii Europejskiej kraje nie mają na Komisję bezpośredniego wpływu poprzez swoich komisarzy” – Małgorzata Bonikowska, prezes CSM