Bartłomiej Nowak w Polsce Zbrojnej: komentarz do artykułu o unijnej polityce bezpieczeństwa i obronności

„Możliwości polskiej prezydencji w obszarze WPBiO są dziś mniejsze niż pół roku temu. Jasno widać to w uaktualnionych priorytetach prezydencji, gdzie te sprawy są w zasadzie niewidoczne, a w podpunkcie Bezpieczna Europa wymienione dopiero po wspólnej polityce rolnej. Ogromny wpływ na taki rozwój sytuacji miała interwencja w Libii, gdzie Polska i Niemcy zajęły inne stanowisko w kwestii zaangażowania niż Francja i Wielka Brytania. Nie udało się też nic zrobić, aby przezwyciężyć problem trójkąta Cypr−Grecja−Turcja, co skutkuje paraliżem współpracy UE−NATO. Sprawy z pewnością nie ułatwia fakt, że w trakcie prezydencji odbędą się w Polsce wybory. Rozwój WPBiO wymaga silnego przywództwa na poziomie politycznym, a w tej sytuacji Polska będzie miała z tym problem”.