A world transformed. Global challenges from the perspective of Poland

W dniach 19-21 maja w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyła się zamknięta debata ekspercka: A world transformed. Global challenges from the perspective of Poland. Debata została zrealizowana w ramach corocznego projektu Global Seminar przeznaczonego dla młodych doktorantów i naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Lipsku.

Udział w debacie wzięli między innymi: Dr Małgorzata Bonikowska, Prof. Bogdan Góralczyk, Prof. Krystyna Iglicka, Bartek Nowak, Dr Janusz Onyszkiewicz, Prof. Dariusz Rosati, Prof. Adam D. Rotfeld, Ewa Stepan.