Ta strona korzysta z plików cookie.

Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska Rektorem Uczelni Łazarskiego

5 marca 2012
Wydarzenia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pani prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Senior Fellow Centrum Stosunków Międzynarodowych została mianowana Rektorem Uczelni Łazarskiego. Zespół CSM serdecznie gratuluje i życzy sukcesów na nowym stanowisku. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Pani prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska wciąż zajmuje pozycję Senior Fellow oraz prowadzi prace badawcze nad migracjami w Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 

Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska jest profesorem nauk ekonomicznych. Od kilku lat wykłada w Uczelni Łazarskiego i jest  kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektorem Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspertka rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspertka Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych oraz Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk.

Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach. W latach 1999-2000 stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania. W latach 1996-1999 koordynator Polish Migration Project w School of Slavonic and East European Studies, University College London. Autorka pięciu monografii m.in. „Poland’s Post-War Dynamic of Migration, Ashgate”, Aldershot 2001, „Powroty Polaków w okresie kryzysu. W pętli pułapki migracji”, Warszawa, Scholar 2010 oraz „Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki”, Warszawa, Scholar, 2008. Współredaktor m. in. książek: „The Challenge of East-West Migration for Poland” (wraz z Keith Sword), Macmillan, London-New York 1999 oraz „From Homogeneity to Multiculturalism: Minorities Old and New in Poland” (wraz z F.E.I. Hamilton), UCL Press, London 2000. Autorka przeszło 70 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach opublikowanych przez prestiżowych wydawców Polski, Wielkiej Brytanii i USA.