Analizy

„India’s North East” – analiza CSM

„Rządzenie Unią Indyjską – „mieszkanką wybuchową” różnych narodów, języków, religii i kultur – wymaga ogromnej politycznej ekwilibrystyki. W „największej demokracji świata” skala napięć i sprzeczności interesów jest proporcjonalna do wielkości…

„Laos: między szansą na rozwój a ograniczeniami systemu” – analiza CSM

Przewodnicząc obecnie wspólnocie ASEAN, Laos stara się wykorzystać sprzyjającą koniunkturę polityczno-gospodarczą. Sprzyja temu także odbudowa przez USA wpływów w regionie Azji Południowo-Wschodniej, aby umocnić swoją pozycję w tej części świata. Ograniczenia dla tych zamierzeń wiążą się…

Misja gospodarcza MSZ do Afryki. Analiza CSM

W dniach 16-21 marca Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zorganizowało misję do Senegalu. W wydarzeniu wzięły udział polskie przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego (m.in. przetwórstwa), naftowo-gazowego, energetycznego (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych), zielonych technologii (m.in.…

„Partnerstwo Transpacyficzne. Porozumienie nowej generacji” – analiza CSM

Międzynarodowe umowy handlowe są instrumentem regulacji stosunków gospodarczych, ale także elementem budowania nowego światowego ładu. Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) winno być postrzegane w kontekście zmian w globalnym układzie sił, w tym przede wszystkim rosnącej potęgi Chin.…

„Wyspa środka: między Chinami a Zachodem” – analiza CSM

Wybrana 16 stycznia 2016 r. na prezydenta Tajwanu dr Tsai Ing-wen przewodzi partii niepodległościowej, niechętnej zbliżeniu z Chinami. Dziś prawie 90% obywateli czuje się Tajwańczykami (a nie Chińczykami) i nie wyobraża sobie…

„Iran i Polska. Szansa na nowe otwarcie” – analiza CSM i ośrodka THINKTANK

Z polskiej perspektywy, Iran jest jednym ze szczególnie obiecujących kierunków rozwoju stosunków ekonomicznych z państwami pozaeuropejskimi. Przyjęcie polsko-irańskiej umowy o współpracy gospodarczej będzie stanowić ważny krok w stronę budowania nowej jakości dwustronnych relacji. Intensyfikacja kontaktów z…

„ASEAN buduje wspólny rynek” – analiza CSM

Na południowo-wschodnim krańcu Azji rośnie silna wspólnota gospodarcza. 1 stycznia 2016 r. członkowie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) utworzą podstawy Wspólnego Rynku liczącego ponad 630 mln konsumentów. Cały proces potrwa jeszcze dekady, ale warto…

„Kondycja ekonomiczna Rosji w nowym stuleciu” – analiza CSM

Rok 2014 stanowi cezurę w historii Rosji pod władzą W.W. Putina. Początek tego roku przyniósł sekwencję wydarzeń stanowiących zwrot w dotychczasowej polityce państwa w postaci: imponującej, a równocześnie najdroższej w historii…

„Religijna wojna na tle ukraińskiego konfliktu” – analiza CSM

Protesty na kijowskim Majdanie Niezależności, a następnie krwawy konflikt na wschodzie Ukrainy przedefiniowały nie tylko stosunki polityczne i społeczne pomiędzy „bratnimi narodami”, ale również więzi wyznaniowo-religijne. Agresywna polityka Kremla skomplikowała…

Szkockie referendum: jakie wnioski dla UE i UK? – analiza CSM

Brytyjscy politycy stoją przed wyzwaniem określenia wizji przyszłości Zjednoczonego Królestwa oraz powodów, dla których w następnym stuleciu warto będzie jego częściom pozostać razem – pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum…