Konferencja: Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej

24 października 2008 roku odbyła się konferencja Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej.

 

Celem konferencji było dokonanie bilansu oraz dyskusja na temat wyzwań i perspektyw polskiej dyplomacji. Spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Jan Borkowski. W panelu dyskusyjnym udział wzięli eksperci z dziedziny stosunków międzynarodowych – Andrzej Ananicz, Krzysztof Bobiński, Roman Kuźniar oraz Jerzy Marek Nowakowski. Wstęp do dyskusji na temat przyszłości polskiej polityki zagranicznej wygłosił były Prezydent, Pan Aleksander Kwaśniewski. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych.

Projekt KONTYNUACJA CZY ZMIANA W POLSKIEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ jest finansowany przez The German Marshall Fund of the United States

Projekt MONITORING POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ CSM jest finansowany przez Trust for Ciil Society in Central & Eastern Europe.

Więcej o konferencji: www.csm.org.pl

Wystąpienie Jana Borkowskiego, Sekretarza Stanu w MSZ (MP3)
Wystąpienie Romana Kuźniara (MP3)
Wystąpienie Krzysztofa Bobińskiego (MP3)
Wystąpienie Jerzego Marka Nowakowskiego (MP3)
Wystąpienie Andrzeja Ananicza (MP3)
Wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego (MP3)

Notatka prasowa z konferencji (ISP)
Zdjęcia
Zdjęcia (Instytut Spraw Publicznych)

Pliki: