Sebastian Płóciennik: „Starość, Dobrobyt, Niepewność. Ewolucja systemu emerytalnego w Niemczech”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją CSM: „Starość, Dobrobyt, Niepewność. Ewolucja systemu emerytalnego w Niemczech” autorstwa Sebastiana Płóciennika.

ISBN 978-83-88216-57-2.
Wyd. 2010

Z recenzji dr. hab. Józefa Olszyńskiego: „Opracowanie wnosi uporządkowane cząstki wiedzy na temat zaopatrzenia emerytalnego z terenu sąsiedzkiego kraju członkowskiego UE, prowadząc do ogólnego przekonania, iż pomimo długiej tradycji i konkretnych prób dostosowawczych, Niemcom nie udaje się zachować „czystości” i sprawności ustawowego systemu ubezpieczeń emerytalnych, a stopień hybrydyzacji rozwiązań stale się powiększa.
Szczególnie interesująca dla czytelników jest ostatnia część opracowania, w której autor szkicuje wyzwania gospodarcze i społeczne oraz kierunki możliwych zmian w niemieckim systemie emerytalnym w przyszłości.
Opracowanie Sebastiana Płóciennika posiada w polskiej literaturze przedmiotu charakter absolutnie nowatorski, zwłaszcza ze względu na całościowe ujęcie tematu”

Publikacja ta jest interesująca zarówno dla szerokich gremiów czytelników: osób zainteresowanych systemem ubezpieczeń społecznych, jak również analityków aktualnej sytuacji społecznej w Niemczech.

Darmowe egzemplarze są dostępne w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych. Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum.