Ta strona korzysta z plików cookie.

Analiza Network PL i CSM: „Polacy w instytucjach Unii Europejskiej. Strategia zwiększania polskich wpływów”

31 grudnia 2022
Analizy

Mimo ponad 18 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jesteśmy niedostatecznie reprezentowani w jej instytucjach. Ogranicza to możliwości skutecznego prezentowania przez nasz kraj swojego stanowiska i negatywnie wpływa na sprawczość Polski w unijnym procesie decyzyjnym. Jednocześnie, decyzje podejmowane przez te instytucje w coraz większym stopniu wpływają na sytuację w Polsce. W interesie UE leży eliminowanie dysproporcji przez zapewnienie adekwatnej reprezentacji obywateli wszystkich krajów członkowskich w jej instytucjach. Odbywa się to jednak przy aktywnym udziale rządów. Polska nie tylko takiej aktywności nie wykazuje, ale wręcz niekiedy utrudnia swoim obywatelom starania o uzyskiwanie awansów w strukturach decyzyjnych UE. Należy to zmienić poprzez wprowadzenie w życie strategii wspierania Polaków w unijnych instytucjach, podobnie jak to robią znaczące kraje członkowskie – piszą autorzy analizy.

Opracowanie jest wynikiem pracy Zarządu Network PL – stowarzyszenia Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych.
Autorzy: Maciej Szymański (Prezes), Andrzej Lisiecki-Żurowski (Sekretarz), Piotr Nowak (Skarbnik) oraz członkowie Michał Kubicki i Małgorzata Pitura.