Ta strona korzysta z plików cookie.

Wydarzenia

Inne

Biuletyn Niemiecki, nr 60. „Współpraca polsko-niemiecka na pograniczu po 25 latach”

Ćwierćwiecze współpracy polsko-niemieckiej skłania do podsumowania zysków i strat, ale jest też okazją do refleksji o głównych kierunkach tych działań w przyszłości. Obchody jubileuszu sprzyjają stworzeniu nowej wizji partnerstwa, może nawet przełomowej – jest na to gotowa Unia Europejska, która zmieniła się przez lata, dojrzały też wszystkie podmioty zainteresowane transgranicznym działaniem. Wizja rozwoju pogranicza, rozszerzona o...

30 grudnia 2015
Wydarzenia

„Russia and the West: no deal? Completing a broken jigsaw puzzle” – CIR’s comment

The fragile political architecture of the Middle East was broken to pieces by Western reckless foreign policy. In the meantime the Russian internal crisis, the lack of confidence and the anachronistic legacy of the fallen empire led to aggression towards Ukraine. Given the fact there is no simple answer to solve these crises, one fact...

22 grudnia 2015
Wydarzenia

Wizyta studyjna Prezesa CSM w indyjskim stanie Assam

Uzyskanie autonomii nie było celem, lecz środkiem do zapewnienia naszej ziemi szybszego rozwoju. Wcześniej władze nie poświęcały Bodolandowi odpowiedniej uwagi, nie mieliśmy też odpowiednich środków. Teraz sami decydujemy, które inwestycje są ważne, a rząd centralny przeznacza dla nas trzy razy więcej pieniędzy z budżetu – powiedziała pani poseł Pramila Rani...

20 grudnia 2015
Wydarzenia

„UN Security Council reform” – CIR’s comment

The UN’s survival as the apex international body across three eras – Cold War, post-Cold War and the current post-post-Cold War’ epoch – is a testament to the unique blend of power and morality which underpinned its creation in 1945. The UN has successfully retained membership of countries that matter in might and capabilities. But at...

17 grudnia 2015
Wydarzenia

„Rising temperatures. Climate plans not hopeful” – CIR’s comment

Just after the Paris talks and agreement, there is need to seriously delve into the question of managing climate change. It goes without saying that adoption of the right strategy for mitigating long-term climate change risks have been outlined by countries like China or India. If special efforts are not taken to implement the agreement on...

14 grudnia 2015
Wydarzenia

Raport „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”

Jakie są najważniejsze trudności w funkcjonowaniu państwa, które powinna przezwyciężyć Polska? Zdaniem twórców raportu „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”, opracowanego pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, są to m.in. brak wyobraźni strategicznej, destrukcja sfery publicznej i uciekanie od odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Autorzy publikacji, wśród których znaleźli się Janusz...

11 grudnia 2015
Wydarzenia

Spotkanie Prezesa CSM z przedstawicielem rządu Bhutanu

Bhutan jest ściśnięty między Indiami a Chinami, to trudna pozycja geopolityczna. Dlatego tak dużą wage ma dla nas wyważone podejście do polityki i rozwoju kraju. Stawiamy na cztery filary naszej odmiany PKB, czyli indeksu szczęścia (Gross National Happiness): rozwój gospodarczo-społeczny, ochronę i promocję kultury, ochronę środowiska oraz dobre rządzenie – powiedział...

9 grudnia 2015
Wydarzenia

Dyskusja na temat reform UE w Ambasadzie Wielkiej Brytanii z udziałem CSM

Rządy Polski i Wielkiej Brytanii zajmują podobne stanowiska w kwestiach m.in.: współpracy pomiędzy krajami strefy euro i z państwami spoza niej, wzmocnienia konkurencyjności Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego, ograniczenia ciężarów regulacyjnych, zachowania suwerenności państw i zwiększenia roli parlamentów narodowych. Polska nie zgadza się jednak na postulowane przez Londyn prawo do ograniczenia zasiłków...

6 grudnia 2015
Wydarzenia

Nagroda Rycerz Wolności dla Carla Bildta i Radosława Sikorskiego oraz wykład Carla Bildta w Uniwersytecie Warszawskim

Byli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji, Radosław Sikorski i Carl Bildt, ambasador Szwecji w Polsce Inga Eriksson Fogh oraz ambasador Austrii w Polsce Thomas Buchsbaum uczestniczyli w zamkniętym spotkaniu inaugurującym XII edycję Akademii Młodych Dyplomatów, zorganizowanym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Podczas wydarzenia Carl Bildt i Radosław Sikorski zostali...

5 grudnia 2015
Wydarzenia

Misja „Go Arctic” w Kopenhadze i na Grenlandii z udziałem CSM

Polska to nie tylko węgiel, ale przede wszystkim innowacje i zielone technologie. Mamy nadzieję, że wizyta w Kopenhadze i na Grenlandii, w której uczestniczą m.in. firmy z klastra GreenEvo, pozwoli zmienić percepcję naszego kraju w Danii – powiedziała dr Henryka Mościcka-Dendys, Ambasador RP w Danii, otwierając misję gospodarczą inaugurującą program...

7 grudnia 2015
Wydarzenia

Zapowiedź utworzenia agencji rozwoju eksportu podczas konferencji ASEAN

Wkrótce, już w przyszłym roku będziemy budowali agencję rozwoju eksportu z prawdziwego zdarzenia. Ta inicjatywa ma wspierać naszych eksporterów, a także ekspansję kapitału polskiego za granicą, po to, żeby dawać szansę na rozwój – zapowiedział podczas konferencji „Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek – szanse dla Polski i...

8 grudnia 2015
Wydarzenia

Debata o sytuacji na Morzu Południowochińskim z udziałem CSM

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze ma rozstrzygnąć, jak przebiegają granice na Morzu Południowochińskim. Sprawę wniosły Filipiny przeciwko Chinom, od lat naruszającym integralność terytorialną sąsiednich państw. O sytuacji na Morzu Południowochińskim dyskutowali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: m.in. Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Akademii Dyplomatycznej Wietnamu (DAV)...

2 grudnia 2015
Wydarzenia

Debata europejska w Poznaniu prowadzona przez CSM

Wiedza o Unii Europejskiej jest zarówno w Polsce, jak i w całej Europie dość niska. Nie zmienia to faktu, że większość polskiego społeczeństwa opowiada się za dalszą integracją kontynentu i jest zadowolona z naszego członkostwa w UE – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas dyskusji „Co Wielkopolanie sądzą o...

23 listopada 2015
Wydarzenia

Spotkanie Prezesa CSM z chińskimi dziennikarzami

Europa jest silna nie tylko swoją „soft power”, ale także twardym potencjałem. Państwa członkowskie UE mają zarówno arsenał nuklearny i sprawność bojową, jak i ogromne możliwości gospodarcze. Można wytykać słabości Unii Europejskiej, ale nie należy lekceważyć siły Europy – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas spotkania z grupą piętnastu...

2 grudnia 2015
Wydarzenia

Wigilia dyplomacji ekonomicznej MSZ z udziałem CSM

Najważniejsze dla dyplomacji ekonomicznej są polskie firmy. Staramy się państwu pomagać na tych rynkach, które oceniacie jako priorytetowe. Doceniamy państwa aktywność i przedsiębiorczość, a także mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona jeszcze większa – powiedziała Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, dziękując firmom i instytucjom...

2 grudnia 2015
Wydarzenia

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE – Rosja w Budapeszcie z udziałem CSM

Niewielkie postępy w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Rosji są skutkiem m.in. podziału na organizacje pozarządowe popierane przez władze i podmioty prozachodnie, z którymi Kreml stara się walczyć. Poprzez promocję działań koncesjonowanych organizacji, rosyjscy przywódcy uzasadniają swoje pozorne zaangażowanie na rzecz pluralizmu politycznego. Jednocześnie zacieśniają kontrolę nad niepokornymi instytucjami, obawiając...

8 grudnia 2015
Wydarzenia

Konferencja „Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN” współorganizowana przez CSM

Nowe możliwości rozwoju relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy krajami Azji Południowo-Wschodniej i Polską oraz zmiany warunków prowadzenia biznesu w państwach ASEAN po utworzeniu w tym regionie strefy wolnego handlu (1 stycznia 2016 r.) – powyższym zagadnieniom poświęcona była konferencja „Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek – szanse dla...

8 grudnia 2015
Wydarzenia

„’Escaping the middle income trap” – CIR’s comment

Few countries escape the middle income trap. After 100 years of wars, occupations, and rebirth, Poland’s economy bears the same relationship to Germany’s as it did in 1918. Today’s American south bears the same relationship to the north as it did in the 1840s. Economic structures change very slowly. But the middle income trap is not...

1 grudnia 2015
Wydarzenia

Debata „Okoliczności zjednoczenia Niemiec – rola Polski” z udziałem Janusza Reitera

Polska była jedynym krajem w Europie, w którym toczyła się poważna dyskusja o zjednoczeniu Niemiec. Dla Polski status Niemiec na kontynencie miał fundamentalne znaczenie, ponieważ chodziło o to, żeby Niemcy nie były wyizolowane, a Polska nie znalazła się pomiędzy takimi Niemcami i Rosją. Uniknąć tego można było tylko w sytuacji,...

16 listopada 2015
Inne

Biuletyn Niemiecki, nr 59. „Republika Federalna Niemiec a kwestia imigrancka”

Zdaniem Amnesty International, dzisiejsza dynamika migracji jest największym kryzysem uchodźczym od czasów II wojny światowej. Na poziomie UE trudność stanowi brak spójnej polityki wobec uchodźców oraz przepisów prawa niezbędnych do jej realizacji – poszczególne kraje kierują się przede wszystkim własnymi interesami. Problem ten stał się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy – pisze dr Maria Skóra...

27 listopada 2015
1 2 3 8