Ta strona korzysta z plików cookie.

Raport „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”

11 grudnia 2015
Wydarzenia

Jakie są najważniejsze trudności w funkcjonowaniu państwa, które powinna przezwyciężyć Polska? Zdaniem twórców raportu „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”, opracowanego pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, są to m.in. brak wyobraźni strategicznej, destrukcja sfery publicznej i uciekanie od odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Autorzy publikacji, wśród których znaleźli się Janusz Reiter (Przewodniczący Rady Fundacji CSM) i dr Bartłomiej Nowak (ekspert CSM), przeanalizowali główne sfery aktywności państwa – m.in. politykę społeczną, politykę gospodarczą, stosunki międzynarodowe i ustrój oraz przedstawili swoje rekomendacje dotyczące tych obszarów.

Raport jest syntezą wcześniejszych opracowań i podobnie jak one został wydany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja PZU.

Czytaj więcej na temat raportu >>