Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE – Rosja w Budapeszcie z udziałem CSM

Niewielkie postępy w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Rosji są skutkiem m.in. podziału na organizacje pozarządowe popierane przez władze i podmioty prozachodnie, z którymi Kreml stara się walczyć. Poprzez promocję działań koncesjonowanych organizacji, rosyjscy przywódcy uzasadniają swoje pozorne zaangażowanie na rzecz pluralizmu politycznego. Jednocześnie zacieśniają kontrolę nad niepokornymi instytucjami, obawiając się wzrostu ich popularności w mediach społecznościowych – powiedziała Maria Czertok, dyrektor Charities Aid Foundation Russia, podczas 6. Zgromadzenia Ogólnego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja w Budapeszcie.

Jednym z czynników, które najbardziej odróżniają Rosję od państw zachodnich jest funkcjonowanie systemu prawnego, zwłaszcza w sferze ochrony praw jednostki. Rosyjski system wymaga gruntownej reformy pod każdym względem, lecz w najbliższej przyszłości wydaje się to mało prawdopodobne – dodał Kiriłł Korotiejew ze stowarzyszenia „Memoriał”. W konferencji w Budapeszcie wziął udział analityk CSM Michał Szczygielski.

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja to stała platforma współpracy i koordynowania działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego z UE i Rosji w celu wzmocnienia więzi społecznych w obszarach rządów prawa, praw człowieka oraz budowania demokracji. CSM jest członkiem grupy roboczej „Problemy społeczne i partycypacja obywatelska” w ramach Forum.

Czytaj więcej na temat Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE – Rosja >>
{phocadownload view=file|id=678|target=s}