Dyskusja na temat reform UE w Ambasadzie Wielkiej Brytanii z udziałem CSM

Rządy Polski i Wielkiej Brytanii zajmują podobne stanowiska w kwestiach m.in.: współpracy pomiędzy krajami strefy euro i z państwami spoza niej, wzmocnienia konkurencyjności Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego, ograniczenia ciężarów regulacyjnych, zachowania suwerenności państw i zwiększenia roli parlamentów narodowych. Polska nie zgadza się jednak na postulowane przez Londyn prawo do ograniczenia zasiłków dla imigrantów z UE. Zagadnienia dotyczące m.in. relacji polsko-brytyjskich były tematem spotkania poświęconego reformom UE, zorganizowanego w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył analityk CSM Antoni Wierzejski.

Ponadto Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, wzięła udział w zamkniętej dyskusji wokół brytyjskiego referendum i perspektywy Brexit, zorganizowanej przez European Council on Foreign Relations.