Lekcje dla Ukrainy i Brukseli

Bartłomiej Nowak: „Demystifying European enlargement: lessons for Ukraine and Brussels” – tekst opublikowany 16 grudnia w komentarzach ekspertów ‘The German Marshall Fund of the…

Lessons for Ukraine and Brussels

Bartłomiej Nowak “Demystifying European Enlargement: Lessons for Ukraine and Brussels” – text published on 16th December 2013 in the “Expert commentary” on The German…

South Africa after Mandela

‘Today, the Republic of South Africa is an economic power and a strong player in international politics. However, social differences have not yet disappeared…

RPA po Mandeli

“Republika Południowej Afryki jest dziś gospodarczą potęgą i silnym graczem w polityce międzynarodowej. Podziały społeczne jednak nie znikły, a polityka wewnętrzna jest zżerana przez…

Growing Tension in the EU

Bartłomiej Nowak “Growing Tension between the EU and its Members is Road to Nowhere” – text published on 15th November 2013, in the “Expert…

Rosnące napięcie w UE

Tekst Bartłomieja Nowaka „Growing Tension between the EU and its Members is Road to Nowhere” został opublikowany 15 listopada w komentarzach ekspertów na stronie…
Menu