Projekt „East Asia-Europe think-tank Forum”

W dniach 27-29 paździerdnika w Stambule odbyło się seminarium podejmujące temat współpracy Europy i Azji. Dr Małgorzata Bonikowska – prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – uczestniczyła w wydarzeniu, robiąc również krótkie wystąpienie.

Więcej o projekcie >>>