Ta strona korzysta z plików cookie.

Żyjemy w czasach wielkich wyzwań dotyczących przestrzegania praw człowieka. Jednak powinniśmy skupić się na dyskusji o przyszłości praw człowieka w szerszym kontekście towarzyszących nam procesów społecznych i technologicznych – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Adam Bodnar o inicjatywie rozszerzenia Karty Praw Podstawowych „Każdy Człowiek”.

8 lipca 2022
Naszym zdaniem

Jak poszerzyć Kartę? Europejska inicjatywa ustawodawcza daje możliwość milionowi obywateli z krajów UE zwrócenia się do KE o przedstawienie wniosku dotyczącego aktu prawnego w celu wykonania postanowień traktatowych. Do tej pory inicjatywa EVERYONE zebrała ponad 260 tysięcy podpisów z całej Europy – czytamy w artykule.

Podpisz i ty!

https://you.wemove.eu/campaigns/nowe-prawa-podstawowe-w-europie

Centrum Stosunków Międzynarodowych koordynuje inicjatywę „Każdy Człowiek” w Polsce i krajach bałtyckich.

Cały artykuł dostępny jest TU