Zmiany klimatu – wyzwania dla gospodarki

Prezentujemy pierwszy tekst z serii „Zmiany klimatu – wyzwania dla gospodarki.”

Analiza traktuje o roli, jaką węgiel ma szansę odegrać w procesie kształtowania bezpieczeństwa energetycznego, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii.