Seminarium „The Potential and the Experience – Polish-Czech Cooperation in the Nuclear Energy Sector”

Centrum Stosunków Międzynarodowych, dzięki wsparciu Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy współpracy z Uniwersytetem Masaryka w Brnie organizuje seminarium eksperckie zatytułowane The Potential and the Experience – Polish-Czech Cooperation in the Nuclear Energy Sector. Seminarium poświęcone będzie w całości współpracy polsko-czeskiej w sektorze energetyki nuklearnej.

W trakcie spotkania uczestnicy podejmą w szczególności temat rozwoju energetyki jądrowej w wymiarze międzynarodowym i bezpieczeństwa.
Rozpatrywane będą również aspekty społeczno-gospodarcze tej inwestycji.