Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej

CSM ma zaszczyt zaprosić na seminarium „Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej”, poświęcone prezentacji najnowszego Raportu CSM Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polityki zagranicznej i gospodarczej oraz promocji książki Krystyny Iglickiej „Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji”, Scholar, 2010.

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ma zaszczyt zaprosić na seminarium:

Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej,

poświęcone prezentacji najnowszego Raportu CSM Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polityki zagranicznej i gospodarczej oraz promocji książki Krystyny Iglickiej Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Scholar, 2010.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 25 stycznia 2010 roku o godz. 10.00 w Centrum Stosunków Międzynarodowych ul. Emilii Plater 25, Warszawa

Spotkanie poprowadzi Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Ambasador Janusz Reiter.
W dyskusji udział wezmą:

· Grzegorz Dobroczek, Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego
· Artur Kozłowski, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP
· Marta Sęk-Spirydowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy
z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
· dr Jakub Wiśniewski, Departament Polityki Ekonomicznej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

Pięć lat, które minęło od wejścia Polski w struktury europejskie, stanowi z punktu widzenia migracji
zarobkowych pewnego rodzaju cezurę czasową. Najwyższy już czas przestać zastanawiać się ‘Wrócą czy nie wrócą’, lecz zadać sobie pytanie, jak tę niewątpliwą porażkę, jaką jest odpływ młodych i wykształconych ludzi, spróbować przekuć w częściowy choćby sukces kraju, jakim byłoby zbudowanie silnych struktur nowej Polonii.
Celem dyskusji jest również próba odpowiedzi na pytanie, czy i jakie korzyści ekonomiczne i polityczne może odnieść Polska z faktu posiadania tak dużej nowej emigracji i jakie światowe rozwiązania związane z polityką zarządzania emigracją możliwe są do zaimplementowania na gruncie polskim.

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 22 stycznia 2010 r.
drogą elektroniczną, na adres info@csm.org.pl lub telefonicznie,
na numer (+48 22) 646 52 67