Ta strona korzysta z plików cookie.

Konkurs dotacyjny Memoria – Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego

11 lutego 2008
Wydarzenia

Fundacja Batorego wraz z Fundacją Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość zapraszają organizacje pozarządowe z Polski, Litwy i Ukrainy, działające na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz posiadające doświadczenie w pracy z wolontariuszami lub starszą młodzieżą do ubiegania się o dotacje w ramach drugiej edycji konkursu dotacyjnego Memoria. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. W konkursie uzyskać można dotacje na międzynarodowe warsztaty wolontariackie, na których młodzi ludzie z Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy poznają różne aspekty historii kultury pogranicznych regionów oraz zdobywają wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności w zakresie ochrony dóbr kultury. Oprócz dotacji organizacjom oferujemy możliwość udziału w seminariach służących wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu metod pracy.

Wnioski przyjmowane są do 31 marca 2008. Decyzja o przyznaniu dotacji podjęta zostanie do 25 kwietnia 2008.

Organizacje, które przedstawią propozycje najlepiej odpowiadające celom programu i kryteriom oceny, zostaną zaproszone do udziału w spotkaniu warsztatowym w Warszawie, 12-13 maja 2008.

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Programu Memoria.