„Zarówno Polsce, jak i Niemcom jest potrzebne naprawienie nadszarpniętych relacji” – dr Małgorzata Bonikowska dla PAP [16.02.2018]