Zaproszenie na wyniki badań

Centrum Stosunków Międzynarodowych wraz z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 23 czerwca na prezentację wyników badań dotyczących migracji, realizowanych w projektach w ramach 6 Ramowego Programu Komisji Europejskiej.

Pliki: