Integration Network for Immigrant Youth (INIY)

Informujemy o nowo powstałej międzynarodowej sieci współpracy dla integracji młodzieży imigranckiej Integration Network for Immigrant Youth (INIY). Sieć stanowi platformę komunikacyjną oraz informacyjną na temat dobrych praktyk, badań naukowych oraz międzynarodowych projektów w zakresie prac oraz badań nad młodzieżą imigrancką.

Do członków sieci należą praktycy, badacze oraz przedstawiciele regionalnych władz i administracji,  którzy w swojej pracy zajmują się integracją imigrantów.  
Tworzenie sieci zostało zapoczątkowane podczas polsko-niemieckiej  konferencji pt. „Integracja młodzieży imigranckiej na rynku pracy: wyzwania dla szkolnictwa i gospodarki”, zorganizowanej w maju 2010 roku przez Internationales Forum Burg Liebenzell w Niemczech przy współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 
Nowo utworzona strona internetowa sieci prezentuje informacje na temat materiałów  konferencyjnych, przyszłej publikacji, głównych bloków tematycznych współpracy oraz forum dyskusyjnego w ramach sieci. Wszystkich zainteresowanych pracą w zakresie integracji imigrantów zachęcamy do odwiedzenia strony www.integration-network.eu  lub kontaktu mailowego info@integration-network.eu