Ta strona korzysta z plików cookie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami

25 listopada 2008
Wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat dwóch rodzajów programów w dziedzinie praw człowieka i mniejszości organizowanych przez Humanity in Action.

1. Program w Polsce (“From Diversity to Homogeneity”):

5.06 – 8.07. 2009 – seria zajęć i seminariów w Warszawie oraz praca w grupach roboczych
jesień 2009 lub zima 2010 – seminaria „follow-up” w USA  

2. Program w USA:

3.07 – 9.08. 2009 – seria zajęć i seminariów w Nowym Jorku oraz praca w grupach roboczych

Udział w obu programach jest bezpłatny. 

Nasze programy adresowane są do:

  • polskich studentów i studentów studiujących na polskich uniwersytetach (Program w Polsce i w USA)
  • ukraińskich studentów (Program w Polsce)

Termin składania aplikacji do obydwu programów upływa 15.02.2009.

Aplikacje i bliższe informacje nt. programów i działalności HIA dostępne są na stronie www.humanityinaction.org

HUMANITY IN ACTION (HIA)

Humanity in Action Polska (w organizacji) od 2005 r. współpracuje z organizacjami partnerskimi HIA w Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA,  tworząc wspólnie sieć transatlantycką. Celem Humanity in Action jest kształcenie przyszłych elit w dziedzinie praw człowieka i mniejszości oraz angażowanie młodych ludzi w działalność na rzecz ich umacniania.

Działalności HIA Polska (w organizacji) jest sponsorowana przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA.

Główne formy działalności HIA:

  • organizowanie programów edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych i aktywnych studentów w dziedzinie praw człowieka i praw mniejszości,
  • tworzenie ram dla indywidualnych projektów studentów (action projects),
  • pomoc w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy studentami a autorytetami w dziedzinie praw człowieka i praw mniejszości (system mentoringu),
  • utrzymywanie kontaktów pomiędzy absolwentami programu z różnych krajów, dzięki czemu mogą oni wspólnie, w międzynarodowych grupach realizować projekty w dziedzinie praw człowieka (senior fellows network),
  • oferowanie prestiżowych praktyk dla senior fellows, dzięki którym mają oni możliwość poznania pracy różnych instytucji w dziedzinie praw człowieka i podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. HiA oferuje praktyki w m.in.: Kongresie Stanów Zjednoczonych, Parlamencie Europejskim, Duńskim Centrum ds. Praw Człowieka.

Magda Szarota
Humanity in Action Poland
Coordinator
Humanity in Action Poland
c/o Center for International Relations
E. Plater 25 St. 
00-688 Warsaw, Poland

Ph. +48 (0) 22 629 48 69
m.szarota@humanityinaction.org
www.humanityinaction.org