„Biała Księga Komisji Europejskiej nie odpowiada na podstawowe pytania dotyczące przyszłości Europy” – dr Bartłomiej Nowak w TOK FM [02.03.2017]