„Dla Polski pozostanie po zachodniej stronie kontynentu powinno być celem strategicznym” – dr Małgorzata Bonikowska dla Polskiego Radia 24 [24.02.2017]