„Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE znacząco osłabiłoby Wspólnotę” – dr Małgorzata Bonikowska w Radiu TOK FM [17.03.2016]