„Wśród Europejczyków występuje obawa, że na tle religijnym i różnic kulturowych, braku asymilacji i chęci dostosowania się do norm, które są imigrantom obce będą rosły napięcia – dr Małgorzata Bonikowska na antenie TVP [28.05.2018]