Wideokonferencja na temat „zielonych” miejsc pracy

9 grudnia Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Amerykańską zorganizowało wideokonferencję na temat możliwości rozwoju „zielonych” miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii.

 

Gościem specjalnym po stronie amerykańskiej była Michelle Fox z Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (U.S. Department of Energy). Zaprezentowała ona amerykańskie działania w rozwoju zasobów ludzkich i edukacji w zakresie rozwoju czystej energii.

Głównymi przedstawionymi i omawianymi obszarami były:

·Potencjał tworzenia nowych miejsc pracy – przewiduje się, że dzięki rozwojowi sektora energetycznego i jego coraz intensywniejsza transformacja na bardziej przyjazny klimatowi, przyczyni się do stworzenia w USA ok. 16-37 mln nowych miejsc pracy do 2030 roku

·Intensyfikacja szkoleń dla pracowników sektorów związanych z energetyką (w tym odnawialnych źródeł energii), transportem oraz przemysłem.

·Rozwój edukacji proklimatycznej skoncentrowanej na „zielonej energii” na wszystkich poziomach szkolnictwa (od szkół podstawowych do studiów wyższych.)

·Współpraca z biznesem (przemysł energetyczny, transport) w ramach szkoleń obecnej kadry oraz szkoleń, programów i współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi.