„Rzeczpospolita” o geście Willy’ego Brandta

Uklęknięcie kanclerza RFN Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w 1970 r. utorowało drogę do pojednania polsko-niemieckiego – powiedział prezes CSM Janusz Reiter. – To wydarzenie weszło do podręczników historii jako przykład moralnego gestu, który najpierw poruszył sumienia ludzi, a później utorował drogę politycznym procesom – dodał.