„Unia rynków kapitałowych UE pomoże małym przedsiębiorcom” – dr Małgorzata Bonikowska w Radiu TOK FM [30.09.2015]