Ukazał się siedemnaty numer Biuletynu Migracyjnego wraz z dodatkiem.

Program Migracje Centrum Stosunków Międzynarodowych wraz z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego od 2005 roku realizuje projekt poświecony bieżącemu monitorowaniu i komentowaniu wydarzeń migracyjnych w Polsce, Unii Europejskiej i Europie Wschodniej. Biuletyn ukazuje się co dwa miesiące.

Pliki: