Raport ze spotkania „Nowa agenda polsko-niemiecka”

Dnia 11 lutego odbyło się spotkanie młodych ekspertów zajmujących się polityką międzynarodową i stosunkami polsko-niemieckimi. Tematem dyskusji były relacje polsko-niemieckie i treść agendy polsko-niemieckiej.