Ta strona korzysta z plików cookie.

UE – Indie: Inicjatywa Partnerstwa think tanków

6 maja 2018
Projekty bieżące

Inicjatywa ma na celu nawiązanie relacji między najlepszymi europejskimi i indyjskimi think tankami, aby wspólnie znaleźć kanały zaciesniania współpracy strategicznej w takich dziedzinach jak m.in. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, globalne zarządzanie, czy stosunki międzynarodowe. Efektem pracy między think tankami będą publikacje naukowe oraz wspólnie organizowane wydarzenia, które wzmocnią współpracę między instytucjami. Obok Centrum Stosunków Międzynarodowych w inicjatywie biorą udział najlepsze europejskie think tanki m.in. Chatham House the Royal Institute of International Affairs, Federal Trust UK, Global Public Policy Institute oraz Clingendael – Netherlands Institute of International Relations.

 Więcej informacji o projekcie tutaj.

W ramach projektu powstały następujące publikacje:
1) China’s Belt and Road Initiative (BRI): India’s and EU’s Perspectives – paper 1
2) India-EU Cooperation in Africa: Challenges and Prospects – paper 2

3) UE-India Security and Defence Cooperation – paper 3