Ta strona korzysta z plików cookie.

Publikacja „India-EU Cooperation in Africa: Challenges and Prospects”

7 maja 2019
Inne

Unia Europejska i Indie konsekwentnie działają na rzecz wzmocnienia współpracy z kontynentem afrykańskim. Powodzenie procesu zacieśniania więzi pomiędzy UE i Afryką oraz Indiami i Afryką nie będzie zależeć wyłącznie od czynników ilościowych, na które składają się w dużej mierze handel i inwestycje, ale również od tego, czy UE i Indiom uda się przekonać Afrykańczyków, że współpraca będzie korzystna dla każdej ze stron – piszą dr Kamil Zajączkowski oraz prof. Arvind Kumar w publikacji India-EU Cooperation in Africa: Challenges and Prospects. 

India-UE: Cooperation in Africa – challenges and prospects

Publikacja powstała w ramach projektu UE – Indie: Inicjatywa Partnerstwa think tanków. Inicjatywa ma na celu nawiązanie relacji między najlepszymi europejskimi i indyjskimi think tankami, aby wspólnie znaleźć kanały zacieśniania współpracy strategicznej w takich dziedzinach jak m.in. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, globalne zarządzanie, czy stosunki międzynarodowe.

Więcej informacji o projekcie tutaj.