„Trzeba przeformułować ideę przymusowego przydziału migrantów. Trwanie przy tej koncepcji jest bezprzedmiotowe” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w TVP2 [28.11.2016]